Tiếng Việt lớp 4

Soạn bài Vua tàu thủy: Bạch Thái Bưởi

Câu 1. Trước khi mở công ty vận tải đường thủy, Bạch Thái Bưởi đã làm những công việc gì?
Câu 2. Bạch Thái Bưởi đã thắng trong cuộc cạnh tranh không ngang sức với các chủ tàu người nước ngoài như thế nào?
Câu 3. Em hiểu thế nào là "một bậc anh hùng kinh tế"?
Câu 4. Theo em, nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi thành công?

Trả lời:

Câu 1. Trước khi chạy tàu thủy, đầu tiên Bạch Thái Bưởi làm thư kí cho một hãng buôn gỗ, buôn ngô, mở hiệu cầm đồ, lập nhà in: khai thác mỏ.
Câu 2. Bạch Thái Bưởi đã thắng trong cuộc cạnh tranh không ngang sức với các chủ tàu người nước ngoài. Ông đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam chúng ta: cho người đến các bến tàu diễn thuyết kêu gọi: “Người ta phải đi tàu ta”. Nhờ đó, khách đi tàu của ông ngày một đông hơn. Nhiều chủ tàu người Hoa, người Pháp phải bán tàu cho ông. Ông mua xưởng sửa chữa, thuê kĩ sư trông nom chăm sóc.
Câu 3. “Một bậc anh hùng kinh tế” là người giành được những thành tích lớn, những thắng lợi phi thường trong lĩnh vực kinh doanh.
Câu 4. Bạch Thải Bưởi thành công là nhờ lòng vững chí vươn lên, thất bại không chán nản. Ngoài ra ông còn biết khơi dậy tinh thần dân tộc của hành khách người Việt và nhất là biết tổ chức công việc kinh doanh của mình.
Nội dung: Ca ngợi Bạch Thái Bưởi, từ một cậu bé mồ côi cha từ nhỏ, nhưng nhờ giàu ý chí và nghị lực nên đã trở thành một nhà kinh doanh tài giỏi.

Xem thêm:  Kể về một việc tốt mà em đã từng làm và nhận được sự khen ngợi của mọi người

Thống kê tìm kiếm

  • soan bai vua tau thuy bach thai buoi

Post Comment