Đề số 4: Cảm nghĩ về truyện “Những trò lố hay Va-ren và Phan Bội Châu” của Nguyễn Ái Quốc.

Loading... Đề số 4: Cảm nghĩ về truyện “Những trò lố hay Va-ren và Phan Bội Châu” của Nguyễn Ái Quốc. Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Những trò lố hay Va-ren và Phan Bội Châu là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Ái Quốc sáng tác năm 1925, sau sự kiện

Đề số 5: Chân dung nhân vật Va-ren trong tác phẩm “Những trò lố hay là Va- ren và Phan Bội Châu” của Nguyễn Ái Quốc.

Đề số 5: Chân dung nhân vật Va-ren trong tác phẩm “Những trò lố hay là Va- ren và Phan Bội Châu” của Nguyễn Ái Quốc. Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu truyện ngắn “Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu” của Nguyễn Ái Quốc. – Giới

Đề số 6: Thái độ của nhà văn với Phan Bội Châu trong truyện ngắn Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu.

Đề số 6: Thái độ của nhà văn với Phan Bội Châu trong truyện ngắn Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu. Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu về tác giả Nguyễn Ái Quốc. – Giới thiệu về truyện ngắn Những trò lố hay là Va-ren và

Đề số 8: Em hãy bình luận và giải thích câu tục ngữ: Cá không ăn muối cá ươn, Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.

Đề số 8: Em hãy bình luận và giải thích câu tục ngữ: Cá không ăn muối cá ươn, Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống tôn trọng đạo lí. – Quan hệ giữa cha mẹ và

Đề số 9: Cảm nhận của em về con người Việt Nam qua câu ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người, trong một nước thì thương nhau cùng.

Đề số 9: Cảm nhận của em về con người Việt Nam qua câu ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người, trong một nước thì thương nhau cùng. Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu về truyền thống đạo lý tốt đẹp của nhân dân ta: “lá lành đùm

Đề số 11: Suy nghĩ của em về câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”.

Đề số 11: Suy nghĩ của em về câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu tính chất, sức mạnh của tục ngữ. – Giới thiệu câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. nêu ý nghĩa khái