Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao

Đề bài: Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao Bài làm Nhắc đến Nam Cao, không thể không nhắc tới Chí Phèo – một tác phẩm văn học để đời của nhà văn giàu tình yêu thương dành cho những người nông dân cùng khổ