Để số 25: So sánh bài thơ Thiên trường văn Vọng (Trần Nhân Tông) với bài Chiều hôm nhớ nhà (Bà Huyện Thanh Quan) – Văn mẫu lớp 7

Để số 25: So sánh bài thơ Thiên trường văn Vọng (Trần Nhân Tông) với bài Chiều hôm nhớ nhà (Bà Huyện Thanh Quan) – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề – Giới thiệu khái quát về tác giả tác phẩm. – Dẫn dắt so sánh hai bài thơ.

Đề số 26: Phân tích mối quan hệ giữa tình và cảnh trong bài thơ “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” của nhà thơ Lí Bạch – Văn mẫu lớp 7

Đề số 26: Phân tích mối quan hệ giữa tình và cảnh trong bài thơ “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” của nhà thơ Lí Bạch – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu đôi nét về nhà thơ Lí Bạch. – Giới thiệu đôi nét về

Đề số 27: Có người nói rằng: bài thơ Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu) của Hồ Chí Minh không có một từ sáng nào nhưng ta vẫn cảm thấy tràn ngập ánh sáng. Em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

Đề số 27: Có người nói rằng: bài thơ Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu) của Hồ Chí Minh không có một từ sáng nào nhưng ta vẫn cảm thấy tràn ngập ánh sáng. Em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Những bài thơ của Hồ

Đề số 28: Hãy trình bày suy nghĩ của em về quan điểm sau đây của Gorki: “Tinh thương là điều xứng với con người hơn tất cả mọi điều” – Văn mẫu lớp 7

Đề số 28: Hãy trình bày suy nghĩ của em về quan điểm sau đây của Gorki: “Tinh thương là điều xứng với con người hơn tất cả mọi điều” – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Dẫn dắt, giới thiệu câu nói của Gorki. 2. Giải quyết

Đề số 29: “Vũ trụ có nhiều kì quan nhưng kì quan tuyệt vời nhất vẫn là trái tim người mẹ”. Em có suy nghĩ gì về ý kiến trên? – Văn mẫu lớp 7

Đề số 29: “Vũ trụ có nhiều kì quan nhưng kì quan tuyệt vời nhất vẫn là trái tim người mẹ”. Em có suy nghĩ gì về ý kiến trên? – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Tình mẫu tử là một tình cảm thiêng liêng, cao đẹp,

Đề số 1: Phân tích hình ảnh tên quan phủ đi hộ đê trong truyện ngắn “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn – Văn mẫu lớp 7

Đề số 1: Phân tích hình ảnh tên quan phủ đi hộ đê trong truyện ngắn “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu truyện ngắn Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn. – Giới thiệu nhân vật

Đề số 2: Suy nghĩ của em về thái độ của nhà văn đối với người dân và quan phủ trong truyện ngắn “Sống chết mặc bay”.

Đề số 2: Suy nghĩ của em về thái độ của nhà văn đối với người dân và quan phủ trong truyện ngắn “Sống chết mặc bay”. Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu nhà văn Phạm Duy Tốn. – Giới thiệu truyện ngắn Sống chết mặc bay: giá trị hiện