Tả cảnh buổi lễ chào cờ

Đề bài: Tả cảnh buổi lễ chào cờ Em rảo bước đi đến trường với một niềm vui. Vẫn như thường lệ, vào buổi sáng thứ hai, chúng em lại tập trung dưới sân trường để chào cờ. Trước mắt em, một quang cảnh náo nhiệt hiện ra. Em vội lên lớp để cất cặp.