Soạn bài Út Vịnh

1.  Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có những sự cố gì? – Trả lời: Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có những sự cố lúc thì tảng đá nằm chềnh ềnh trên đường tàu chạy, lúc thi ai đó tháo cả ốc gắn các