Nghị luận về câu nói “Trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt”

Đề bài: Nghị luận về câu nói "Trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt" Bài làm Sống trong một xã hội công nghệ phát triển nhanh chóng cùng với tốc

Nghị luận xã hội về hiện tượng nghiện internet trong học sinh sinh viên hiện nay

Đề bài: Nghị luận xã hội về hiện tượng nghiện internet trong học sinh sinh viên hiện nay Bài làm Trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, thì internet dường như là một thứ không thể thiếu. Nhưng việc lạm dụng internet quá mức đã trở thành một mặt tiêu