Nghị luận về tôn sư trọng đạo

Đề bài: Nghị luận về tôn sư trọng đạo. Bài làm Hiếu học là một trong những đức tính nổi bật của người Việt chúng ta. Chẳng thế mà người thầy luôn được tôn vinh trong xã hội. Ông cha ta luôn nhắc nhở con cháu rằng “nhất tự vi sư bán tự vi sư”