Xác như vờ, xơ như nhộng

Loading... Giải thích câu tục ngữ: Xác như vờ, xơ như nhộng Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Vờ là một loại côn trùng sinh ra ở mặt nước và có kiếp sống chưa trọn một ngày. Khi chết, xác vờ phơi trên các bãi sông, mỏng dính, lép kẹp, trông thật

Nói có sách, mách có chứng

Giải thích câu tục ngữ: Nói có sách, mách có chứng Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Nói có sách mách có chứng, nghĩa là nói điều gì đó xác thực, có chứng cứ rõ ràng, có thể kiểm chứng được. Nói có sách, mách có chứng có nghĩa là không nói

Ma ăn cỗ

Giải thích câu tục ngữ: Ma ăn cỗ Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Sự hiện hình của hồn người chết được gọi là ma. Ma vẫn sỗng, vẫn hoạt động dưới âm phủ. Ma thiếu ăn sẽ trở thành ma đói, thường gây tác oai tác quái cho người sống. Thế

Máu ghen Hoạn Thư

Giải thích câu tục ngữ: Máu ghen Hoạn Thư Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Đã đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du mấy ai quên được Hoạn Thư, con người “ở ăn thì nết cũng hay. Nói điều ràng buộc thì tay cũng già”. Mà nhớ nhất là sự đánh ghen của

Chó mái chim mồi

Giải thích câu tục ngữ: Chó mái chim mồi Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Cách diễn tả thành ngữ như trên là thoả đáng. Tuy nhiên, xét về mặt chữ nghĩa đôi điều còn khiến chúng ta phải băn khoăn. Trong dạng thức chó mái chim mồi thì “chim mồi” đã

Mạt cưa mướp đắng

Giải thích câu tục ngữ: Mạt cưa mướp đắng Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Có một cuộc hội ngộ thật ngẫu nhiên và đầy lý thú. Một anh chàng rao bán cám làm thức ăn cho lợn gà, mà trong gánh chỉ rặt một thứ mạt cưa! Lại nữa một kẻ

Một nắng hai sương

Giải thích câu tục ngữ: Một nắng hai sương Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Sách “Thành ngữ tiếng Việt” của Nguyễn Lực, Lương Văn Đang giải thích thành ngữ một nắng hai sương là “sự chịu đựng gian khổ từ sáng sớm đến chiều tối”. Theo cách giải thích này, một

Trộm cắp như rươi

Giải thích câu tục ngữ: Trộm cắp như rươi Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Để diễn tả tình trạng nhiều trộm cắp gây mất trật tự an toàn xã hội, trong tiếng Việt người ta hay dùng thành ngữ trộm cắp như rươi. Trộm cắp như rươi đó là tình cảnh