Tiền trảm hậu tấu

Giải thích câu tục ngữ: Tiền trảm hậu tấu Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Tiền trảm hậu tấu có nghĩa là chém trước tâu sau (tiền: trước, trảm: chém, hậu: sau, tấu: tâu, thưa). Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không

Sức dài vai rộng

Giải thích câu tục ngữ: Sức dài vai rộng Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Trong tiếng Việt, sự kết hợp giữa các từ sức và dài tưởng như không bình thường bởi vì người Việt thường nói sức bền, sức mạnh, sức khoẻ… chứ ít nói tới sức dài. Cách nghĩ

Cửa Khổng sân Trình

Giải thích câu tục ngữ: Cửa Khổng sân Trình Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Trong thành ngữ nổi bật tên tuổi hai nhân vật tiêu biểu của đạo Nho: Khổng (Khổng Tử) và Trình (Trình Tử). Khổng Tử là người học rộng, tài cao, vốn là người nhà Chu nước Lỗ

Nát như tương

Giải thích câu tục ngữ: Nát như tương Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Về cách làm tương, trong dân gian có câu: “xôi giặt ba ngày, đậu liền rang, chín tương hai muối ngọt như đàng”. Nghĩa là để cơm nếp mốc ủ ba ngày, rồi rang đậu tương bỏ ngâm,

Lo bò trắng răng

Giải thích câu tục ngữ: Lo bò trắng răng Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Nếu ai đó hay lo lắng vu vơ, lo những chuyện không đâu, những chuyện không đáng phải lo, thì sẽ được coi là người “lo bò trắng răng”. Thành ngữ này được ra trên cơ sở

Trướng rủ màn che

Giải thích câu tục ngữ: Trướng rủ màn che Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Trướng là bức màn che cửa, có thêu hình trang trí, đẹp, sang trọng, ngày trước nhà quyền quý hay dùng. Và thành ngữ trướng rủ màn che được dùng để chỉ cuộc sống đài các, êm

Vừa ăn cướp vừa la làng

Giải thích câu tục ngữ: Vừa ăn cướp vừa la làng Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Tiếng Việt còn có Thành ngữ: Vừa đánh trống vừa ăn cướp hay: Vừa đánh trống vừa la làng. Trong cuộc sống chẳng thiếu gì kẻ xấu, ma lanh, gian xảo. Có kẻ đã ăn