Category: Tiếng Việt lớp 5

Tả ngôi nhà của em

Tả ngôi nhà của em Hướng dẫn Đề bài: Hãy tả về ngôi nhà của em Các bài văn tham khảo Bài số 1 Nơi chứa đựng sự ấm áp và thân thương​​​​​​​ Với mỗi chúng ta, ngôi nhà bao giờ cũng là nơi thân thương nhất, ấm áp nhất và hạnh phúc nhất. Nơi