Category: Tiếng Việt lớp 5

Tả lại quang cảnh trường em vào một buổi sáng đẹp trời ở thời điểm trước buổi học

Đề bài: Em hãy tả lại quang cảnh trường em vào một buổi sáng đẹp trời ở thời điểm trước buổi học cho một người bạn thân khác trường cùng biết. Bài làm 1 Trường mình đẹp lắm! Đẹp nhất là những buổi sớm mai trước giờ vào học. Lúc ấy, ông mặt trời vừa

Tả cảnh buổi lễ chào cờ

Đề bài: Tả cảnh buổi lễ chào cờ Em rảo bước đi đến trường với một niềm vui. Vẫn như thường lệ, vào buổi sáng thứ hai, chúng em lại tập trung dưới sân trường để chào cờ. Trước mắt em, một quang cảnh náo nhiệt hiện ra. Em vội lên lớp để cất cặp.