Category: Tiếng Việt lớp 4

Kể một câu chuyện em đã được nghe được đọc về tính trung thực       

Đề bài: Em hãy kể một câu chuyện em đã được nghe được đọc về tính trung thực Trong tiết học đạo đức ngày hôm trước chúng em có được học về bài trung thực, hôm ấy chúng em đã được cô giáo giảng giải rất tận tình nên hiểu được vai trò của đức