Category: Tiếng Việt lớp 3

Tả cánh diều tuổi thơ

Đề bài:  Tả cánh diều tuổi thơ Tuổi thơ của chúng tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều trên bãi thả, không cứ gì chúng tôi, người lớn cũng hò hét nhau thả diều thi. Diều của người lớn làm bằng cả dây tre, to mất người khiêng. Lúc thả lên trời