Đề: Hãy tả cái bàn em học ở trường Lên lớp bốn, em học ở lớp mới, toàn bàn ghế mới. Cô giáo chủ nhiệm xếp em ngồi bàn đầu. Cùng ngồi bàn này có hai bạn nữa, tên là Sơn và Nhật. Bàn học của em chưa sơn, chưa được đánh bóng. Bàn để