Category: Tiếng Việt lớp 2

Tả cái thước kẻ của em

Đề bài: Tả cái thước kẻ của em Bài làm 1 Để có được những đường thẳng, những hình vẽ vuông vắn không thể thiếu chiếc thước kẻ. Chiếc thước kẻ là một trong những đồ dùng học tập hữu ích mà ai là học sinh cũng cần sử dụng đến. Chiếc thước kẻ rất