Category: Ngữ văn Tiểu học

Soạn bài Tuổi ngựa

Câu 1. Bạn nhỏ tuổi gì? Mẹ bảo tuổi ấy tính nết thế nào? Câu 2. "Ngựa con" theo ngọn gió rong chơi những đâu? Câu 3. Điều gì hấp dẫn "ngựa con" trên những cánh đồng hoa? Câu 4. Trong khổ thơ cuối, "ngựa con" nhắn nhủ mẹ điều gì? Câu 5. Nếu vẽ

Soạn bài Thư thăm bạn

Câu 1. Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì? Câu 2. Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng. Câu 3. Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng. Câu 4. Nêu tác dụng của những dòng mở đầu và kết thúc

Soạn bài Vẽ trứng

Câu 1. Vì sao trong những ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê-ô-nác-đô cảm thấy chán ngán? Câu 2. Thầy Vê-rô-ki-ô cho học trò vẽ trứng để làm gì? Câu 3. Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi thành đạt như thế nào? Câu 4. Theo em, những nguyên nhân nào khiến cho Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi trở thành họa

Soạn bài Kéo co

Câu 1. Qua phần đầu bài văn, em hiểu cách chơi kéo co như thế nào? Câu 2. Hãy giới thiệu cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp. Câu 3. Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn có gì đặc biệt? Câu 4. Ngoài kéo co, em còn biết những trò chơi dân gian nào khác? Trả