Category: Ngữ văn Tiểu học

Soạn bài Tiếng đàn

Câu 1. Thuỷ làm gì để chuẩn bị vào phòng thi? Trả lời: Thuỷ nhận cây đàn vi-ô-lòng, lên dày và kéo thử vài nốt nhạc để chuẩn bị vào phòng thi. Câu 2. Tìm những từ ngữ miêu tả âm thanh của cây đàn. Trả lời: Những từ ngữ miêu tả âm thanh của cây

Soạn bài Hội vật

Câu 1. Tìm các chi tiết miêu tả cảnh sôi động của hội vật. Trả lời: Sau đây là các chi tiết miêu tả cảnh sôi động của hội vật: tiếng trống dồn dập, người đến xem đông như nước chảy vì ai cũng muốn xem mặt, xem tài ông Cản Ngũ, người ta chen