Category: Ngữ văn Tiểu học

Tả hoạt động của thầy hoặc cô giáo trong một tiết học, hoặc một buổi học lớp em

Tả hoạt động của thầy hoặc cô giáo trong một tiết học, hoặc một buổi học lớp em Bài làm “Tùng… tùng… tùng…!” Bác trống trường cất vang hồi trống, báo hiệu giờ vào lớp. Chúng em ai nấy chạy vội về chỗ của mình để bắt đầu tiết học. Cô Mai – cô giáo