Category: Ngữ văn THPT

Phân tích tình huống độc đáo và hấp dẫn trong truyện Vợ nhặt của Kim Lân

Đề bài: Phân tích tình huống độc đáo và hấp dẫn trong truyện Vợ nhặt của Kim Lân Đọc Vợ nhặt chợt tôi nao lòng nhớ đến Đám cưới nghèo của Nam Cao với những bóng đen lầm lũi đi trong màn sương nhập nhoạng. Cái đói, cái nghèo ấy sao đầy kinh hoàng và