Category: Ngữ văn THPT

Nghị luận về tinh thần trách nhiệm và ý thức trách nhiệm trong cuộc sống

Nghị luận về tinh thần trách nhiệm và ý thức trách nhiệm trong cuộc sống Hướng dẫn Có biết làm người, biết sống đẹp mới có ý thức trách nhiệm. Trách nhiệm là phần việc được giao cho hoặc coi như việc được giao cho, phải bảo đảm làm tròn, nếu kết quả không tốt

Nghị luận về Tài và Đức

Nghị luận về Tài và Đức Hướng dẫn Người có tài và có đức là mẫu người lý tưởng trong cuộc đời xưa nay. Người có đức trọng tài cao sẽ được cộng đồng ưu ái và kính trọng, sẽ được sử sách lưu danh. Chu Văn An, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Lê Thánh

Nghị luận xã hội về hiện tượng cuồng thần tượng trong giới trẻ hiện nay

Nghị luận xã hội về hiện tượng cuồng thần tượng trong giới trẻ hiện nay Hướng dẫn Sinh hoạt văn hóa của lớp người trẻ tuổi ngày nay rất phong phú. Các vua bóng đá, các nghệ sĩ tài danh, các hoa hậu,… đều trở thành thần tượng của nhiều người trong giới trẻ. Họ

Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu

Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu Hướng dẫn Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, ta thường bắt gặp hai loại người: người chân chính và kẻ cơ hội. Đánh giá hai loại người

Nghề nghiệp không làm nên sự cao quý cho con người mà chính con người mới làm nên sự cao quý cho nghề nghiệp

Nghề nghiệp không làm nên sự cao quý cho con người mà chính con người mới làm nên sự cao quý cho nghề nghiệp Hướng dẫn Ý kiến trên đây chỉ ra rằng: “đạo đức tốt đẹp của con người và tay nghề giỏi giang mới đem lại sự cao quý cho nghề nghiệp. Có