Category: Ngữ văn THPT

Viết đoạn văn nêu ngắn gọn những nét chính trong tiểu sử của Nguyễn Trãi

Viết đoạn văn nêu ngắn gọn những nét chính trong tiểu sử của Nguyễn Trãi Hướng dẫn Những nét chính trong tiểu sử của Nguyễn Trãi Nguyễn Trãi (1380-1442), hiệu là Ức Trai, con của Nguyễn Phi Khanh, quê gốc ở xã Chi Ngại, huyện Chí Linh, Hải Dương, sau dời đến làng Nhị Khê,