Category: Ngữ văn THPT

Phân tích nhân vật viên quản ngục trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

Đề bài: Phân tích nhân vật viên quản ngục trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân Bài làm Nguyễn Tuân là nhà văn lớn, một nghệ sĩ suốt đời đi tiemf cái đẹp. Ông có một vị trí quan trọng và đóng góp không nhỏ đối với văn học Việt Nam hiện đại: thúc