Category: Ngữ văn lớp 12

Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành- văn lớp 12

Đề bài: Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành Bài làm Nguyễn Trung Thành là nhà nổi tiếng của dân tộc Việt Nam. Các tác phẩm của ông thường gắn liền với những số phận con người vùng đất Tây Nguyên. Tác phẩm “Rừng xà

Phân tích tính sử thi trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành – văn lớp 12

Đề bài: Phân tích tính sử thi trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành Bài làm Trung Thành là một nhà văn tiêu biểu của nền văn học cách mạng hiện đại. Các tác phẩm của ông đều gắn liền với những con người vùng đất núi rừng, Tây Nguyên. Trong những

Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn “Vợ nhặt”- văn lớp 12

Đề bài: Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn “Vợ nhặt” Bài làm Kim Lân là một nhà văn của người nông dân trong mỗi tác phẩm của ông đều gắn liền với những số phận người nông dân nghèo khó. Truyện ngắn “Vợ nhặt” của tác giả Kim Lân được viết

Phân tích nhân vật Mỵ trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài- văn lớp 12

Đề bài: Phân tích nhân vật Mỵ trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài Bài làm Tô Hoài là một nhà văn nổi tiếng của làng văn học Việt Nam với phong cách viết rất linh hoạt vừa đi sâu vào khai thác nội tâm cuộc sống của những con người nông

Phân tích nhân vật Tnú trong “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành- văn lớp 12

Đề bài: Phân tích nhân vật Tnú trong “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành Bài làm Tác giả Nguyễn Trung Thành là một nhà văn của mảnh đất núi rừng Tây Nguyên. Trong những tác phẩm của ông đều gắn liền với những người con vùng dân tộc, thể hiện được cái nhìn nhân

Phân tích vẻ đẹp của sông Hương trong “Ai đã đặt tên cho dòng sông này”- văn lớp 12

Đề bài: Phân tích vẻ đẹp của sông Hương trong “Ai đã đặt tên cho dòng sông” Bài làm “Ai đã đặt tên cho dòng sông này” là bút ký của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đây là bài bút ký xuất sắc viết về vẻ đẹp của con sông Hương thơ mộng của

Phân tích nhân vật Đào trong truyện ngắn Mùa Lạc của Nguyễn Khải- văn lớp 12

Đề bài: Phân tích nhân vật Đào trong truyện ngắn Mùa Lạc của Nguyễn Khải Bài làm Nguyễn Khải là một nhà văn tiêu biểu của nền văn học hiện đại trong cách mạng kháng chiến chống Mỹ của nước ta. Tác phẩm Mùa Lạc được ông viết trong những năm 1960 khi mà miền