Category: Ngữ văn lớp 12

Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân- văn lớp 12

Đề bài: Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân Bài làm Tác giả Kim Lân là một nhà văn tiêu biểu cho nền văn học hiện đại của Việt Nam. Những tác phẩm của ông đều đi sâu vào đời sống của những người nông dân có hoàn cảnh

Bình giảng đoạn thơ đầu trong bài thơ “Tiếng hát đi đày” của Tố Hữu-văn lớp 12

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ đầu trong bài thơ “Tiếng hát đi đày” của Tố Hữu Bài làm Tố Hữu là một nhà thơ cách mạng tiêu biểu cho nền thơ ca hiện đại trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp Và Mỹ. Thơ của ông thường gắn liền tình yêu quê

Phân tích hình tượng sông Đà trong tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân -văn lớp 12

Đề bài: Phân tích hình tượng sông Đà trong tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân Bài làm Nguyễn Tuân là một nhà văn tiêu biểu của nền văn học hiện đại nước ta. Những tác phẩm của ông thường viết bằng ngòi bút khá độc đáo bằng tình yêu dành cho

Phân tích hình ảnh nồi cháo cám trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân – văn lớp12

Đề bài: Phân tích hình ảnh nồi cháo cám trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân Bài làm Kim Lân là một nhà văn tiêu biểu cho nền văn học thời kỳ trước kỳ cách mạng tháng 8 năm 1945. Những tác phẩm của ông thường gắn liền với hình ảnh người nông dân