Category: Ngữ văn lớp 12

Chứng minh câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân. Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Đề bài: Chứng minh câu tục ngữ "Thương người như thể thương thân. Người trong một nước phải thương nhau cùng" Bài làm Tình cảm yêu thương giúp đỡ lẫn nhau là một đăc điểm nổi ật, là truyền thống trong quan điểm sống của con người Việt Nam. Tình cảm ấy ngày càng được

Giải thích câu “Thương người như thể thương thân. Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Đề bài: Giải thích câu "Thương người như thể thương thân. Người trong một nước phải thương nhau cùng" Bài làm Sống ở trên đời, người Việt ta lấy chữ "Nhân" làm gốc, luôn lấy cái tình cái nghĩa làm trụ cột. Bởi vậy mà bài học yêu thương ta đã được học ngay từ khi

Nghị luận về câu nói “Trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt”

Đề bài: Nghị luận về câu nói "Trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt" Bài làm Sống trong một xã hội công nghệ phát triển nhanh chóng cùng với tốc