Category: Ngữ văn lớp 12

Phân tích giá trị nhân đạo sâu sắc của truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân

Đề bài: Phân tích giá trị nhân đạo sâu sắc của truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân Bài làm Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân đã tái hiện lại cảnh đói khát, khổ sở của những nông dân nghèo trong nạn đói khủng khiếp năm 1945. Nhà văn đã dùng tình thương yêu