Chuyên mục: Ngữ văn lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích truyện ngắn “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải – Khái quát chung 2. Thân bài: *

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích và so sánh hình tượng đất nước trong bài thơ Đất nước của hai nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích và so sánh hình tượng đất nước trong bài thơ Đất nước của hai nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích và so sánh

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích vẻ đẹp thơ mộng trữ tình của con sông Việt Nam qua tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân và bút kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích vẻ đẹp thơ mộng trữ tình của con sông Việt Nam qua tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân và bút kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả,