Category: Ngữ văn lớp 11

Chất cổ điển và tinh thần thời đại trong bài thơ Chiều tối (Mộ – Hồ Chí Minh).

Loading... Chất cổ điển và tinh thần thời đại trong bài thơ Chiều tối (Mộ – Hồ Chí Minh). Hướng dẫn 1. Mở bài – Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác bài thơ: Bài thơ Chiều tối được Hồ Chí Minh viết trên đường chuyển lao. Bài thơ được làm lúc chiều tối – thời

Cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp của đoạn trích Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh

Cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp của đoạn trích Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh Hướng dẫn Cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp của đoạn trích sau: Đời chúng ta đã nằm trong vòng chữ tôi. Mất bề rộng ta đi tìm bề sâu. Nhưng càng đi sâu