Category: Ngữ văn lớp 11

Phân tích giá trị hiện thực của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh

Phân tích giá trị hiện thực của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích giá trị hiện thực của đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh” – Lê Hữu Trác. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài: Giới thiệu đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh II. Thân

Vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách Lê Hữu Trác qua đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh

Vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách Lê Hữu Trác qua đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh Hướng dẫn Đề bài: Em hãy trình bày cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách của Lê Hữu Trác trong đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh”. Bài văn đạt điểm caocủa học sinh lớp 11