Category: Ngữ văn lớp 11

Phân tích nghệ thuật trào phúng trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia của Vũ Trọng Phụng

Đề bài: Phân tích nghệ thuật trào phúng trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia của Vũ Trọng Phụng Bài làm Nói đến nghệ thuật trào phúng trong văn chương, không thể không nhắc tới đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia được trích trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng

Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao

Đề bài: Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao Bài làm Nhắc đến Nam Cao, không thể không nhắc tới Chí Phèo – một tác phẩm văn học để đời của nhà văn giàu tình yêu thương dành cho những người nông dân cùng khổ