Category: Ngữ văn lớp 10

Nghị luận xã hội về lối sống buông thả của một số thanh niên trong xã hội hiện nay

Nghị luận xã hội về lối sống buông thả của một số thanh niên trong xã hội hiện nay Hướng dẫn – Thế kỉ 21 là thế kỉ của hội nhập toàn cầu. Nhiều thanh niên Việt Nam đang ra sức học tập đế có điều kiện hội nhập với thế giới và phần lớn