Category: Ngữ văn lớp 10

Phân tích cảm nhận đoạn trích Trao Duyên trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Phân tích cảm nhận đoạn trích Trao Duyên trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Hướng dẫn Kiều trao lời cho Vân đầy thuyết phục thông minh: Mở đầu là lời cầu khẩn của Kiều: Cậy em em có chịu lời, Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. Hai câu thơ dựng lên một không