Category: Ngữ văn lớp 10

Soạn bài Nỗi thương mình

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN\ 1. Xem mục Tìm hiểu về tác giả ở bài Đọc Tiểu Thanh kí. 2. Với nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ đặc sắc trong diễn tả tâm lí nhân vật, đoạn trích Nỗi thương mìnhkhẳng định về ý thức nhân phẩm của Thuý Kiều qua việc nàng thấy đau đớn,

Soạn bài Trao duyên

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Xem lại mục Tìm hiểu về tác giả ở bài Đọc Tiểu Thanh kí. 2. Với tài nghệ miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật của Nguyễn Du, đoạn trích Trao duyên ca ngợi tình yêu sâu sắc của Thuý Kiều đối với Kim Trọng qua việc thể hiện nỗi