Category: Ngữ văn lớp 8

Cảm nhận của em về nhân vật tôi trong truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh

Cảm nhận của em về nhân vật tôi trong truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh Hướng dẫn Những bài văn cảm nhận về nhân vật tôi trong truyện ngắn Tôi đi tuyển chọn Bài văn mẫu 1: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những