Category: Ngữ văn lớp 7

Bài viết số 6 lớp 7

Bài viết số 6 lớp 7 Hướng dẫn Bài viết số 6 lớp 7 đề 1: Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này? Vì sao việc trồng cây trong mùa xuân của đất trời

Soạn bài Chiếu dời đô

Soạn bài Chiếu dời đô Hướng dẫn ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN A.YÊU CẦU -Thấy được khát vọng của nhân dân ta về một đất nước độc lập, thống nhất, hùng cường và khí phách của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh được phản ánh qua bài Chiếu dời đô. -Nắm được