Category: Ngữ văn lớp 7

Đề số 9: Cảm nhận của anh về tinh thần nhân đạo trong bài thơ “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” – Văn mẫu lớp 7

Đề số 9: Cảm nhận của anh về tinh thần nhân đạo trong bài thơ “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu đôi nét về nhà thơ Đỗ Phủ. – Giới thiệu về hoàn cảnh sáng tác tác

Đề số 10: Hãy nêu cảm nhận của em về tâm hồn Hồ Chí Minh qua bài thơ “Cảnh khuya” – Văn mẫu lớp 7

Đề số 10: Hãy nêu cảm nhận của em về tâm hồn Hồ Chí Minh qua bài thơ “Cảnh khuya” – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Hồ Chí Minh (1890 – 1969) không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn

Đề số 11: Phân tích vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ “Rằm tháng giêng” (Nguyên Tiêu) của Hồ Chí Minh – Văn mẫu lớp 7

Đề số 11: Phân tích vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ “Rằm tháng giêng” (Nguyên Tiêu) của Hồ Chí Minh – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Hồ Chí Minh vừa là một chiến sĩ cách mạng lỗi lạc vừa là một nhà thơ

Đề số 12: Phân tích hình ảnh tiếng gà trưa trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh – Văn mẫu lớp 7

Đề số 12: Phân tích hình ảnh tiếng gà trưa trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu về Xuân Quỳnh – nhà thơ của những cảm xúc rất dung dị, đời thường, chân thành, thiết tha và đằm

Đề số 13: Phân tích hình ảnh Cốm trong cảm nhận của Thạch Lam qua đoạn trích “Một thứ quà của lúa non: Cốm” – Văn mẫu lớp 7

Đề số 13: Phân tích hình ảnh Cốm trong cảm nhận của Thạch Lam qua đoạn trích “Một thứ quà của lúa non: Cốm” – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN BÀI 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu Một thứ quà của lúa non: Cốm được rút từ tập Hà Nội. băm sáu

Đề số 15: Em hãy viết một bài văn giới thiệu về một danh lam thắng cảnh hoặc một di tích lịch sử ở quê hương em – Văn mẫu lớp 7

Đề số 15: Em hãy viết một bài văn giới thiệu về một danh lam thắng cảnh hoặc một di tích lịch sử ở quê hương em – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Dẫn dắt, giới thiệu về di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh.