Category: Ngữ văn lớp 7

Soạn bài đại từ

Loading... Soạn bài đại từ Hướng dẫn I.Thế nào là đại từ? HS đọc VD trong SGK, tr. 54, 55 và trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi 1: Từ nó ở đoạn văn đầu chỉ ai? Từ nó ở đoạn văn 2 chỉ con vật gì? Nhờ đâu em biết nghĩa của hai

Lời nói gói vàng, đồng thời lại có câu: Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Qua 2 câu trên, em hãy cho biết dân gian đã hiểu như thế nào về giá trị, ý nghĩa của lời nói trong cuộc sống

Lời nói gói vàng, đồng thời lại có câu: Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Qua 2 câu trên, em hãy cho biết dân gian đã hiểu như thế nào về giá trị, ý nghĩa của lời nói trong cuộc sống Hướng dẫn Hằng ngày, trong giao

Soạn bài Sông núi nước Nam

Soạn bài Sông núi nước Nam Hướng dẫn Câu hỏi 1: Căn cứ vào lời giới thiệu sơ lược về thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ở chú thích đế nhận dạng thế thơ của bài Sông núi nước Nam về số câu, số chữ trong câu, cách hiệp vần. Gợi ý: Căn cứ vào

Soạn bài từ Hán Việt

Soạn bài từ Hán Việt Hướng dẫn I.ĐƠN VỊ CẤU TẠO TỪ HÁN VIỆT Đọc bài thơ Sông núi nước Nam và trả lời các câu hỏi. Câu hỏi 1: Các tiếng Nam, quốc, sơn, hà có nghĩa là gì? Tiếng nào có thể dùng như một từ đơn để đặt câu, tiếng nào không?