Category: Ngữ văn lớp 7

Giải thích câu nói của Bác Hồ: Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó.

Đề bài: Giải thích câu nói của Bác Hồ: có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Bài làm Sinh thời Bác Hồ có dặn dò: Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài