Category: Ngữ văn lớp 6

Soạn bài Sự tích Hồ Gươm

I. VỀ THỂ LOẠI (Xem trong bài Con Rồng cháu Tiên). II. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Đức Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần vì muốn nghĩa quân đánh thắng giặc. Long Quân là một trong những nhân vật thần kì do nhân dân sáng tạo ra. Bằng chi tiết Long Quân cho