Tác giả: Xuyến Chi

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích cảnh cho chữ trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích cảnh cho chữ trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: – Dẫn dắt giới thiệu tác giả, tác phẩm + Nguyễn Tuân: Yêu thích, đam mê cái đẹp, luôn tìm tòi, khám phá và đưa chúng vào trong văn

[Văn mẫu tuyển chọn] Suy nghĩ về câu nói: Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn

[Văn mẫu tuyển chọn] Suy nghĩ về câu nói: Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn Dàn ý chi tiết 1. Mở bài:    – Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa câu nói “Chúng ta có hai tai và một miệng